กฎใหม่ FA และ IFAB ถ้านักฟุตบอลตั้งใจไอในสนาม มีสิทธิได้ ใบแดง !!

ใบแดง

ด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงไปทั่วโลก ทำให้การใช้ชีวิตแนววิถีใหม่จึงเกิดขึ้นกับทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่การแข่งขันฟุตบอล ที่ทางสมาคมฟุตบอลของประเทศอังกฤษ (FA) และคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศ (IFAB) ที่ได้ออกกฎกติกาเพิ่มเติม คือ ถ้าหากมีนักฟุตบอลคนใดที่ตั้งใจหรือจงใจไอใส่ผู้เล่นด้วยกัน หรือตั้งใจไอใส่ผู้ตัดสินในสนาม นักฟุตบอลคนดังกล่าวจะต้องได้รับ ใบแดง และต้องออกจากเกมส์การแข่งขัน” โดยคณะกรรมการ IFAB ได้กล่าวว่าการออกกฎดังกล่าวนั้นเป็นการป้องกันและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งทาง IFAB ได้จัดให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่น่ารังเกียจ ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม และ/หรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมในการแข่งขัน ทั้งนี้การจะให้หรือไม่ให้ใบแดงในกรณีที่นักฟุตบอลตั้งใจไอในสนามนั้น ก็ยังเป็นดุลยพินิจของผู้ตัดสินในสนามอีกครั้ง เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์มากที่สุด ใบแดง กรณีที่มีนักฟุตบอลตั้งใจไอใส่กัน เป็นดุลยพินิจ IFAB ยังเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าการตัดสินใจให้ใบแดงกรณีที่มีนักฟุตบอลตั้งใจไอใส่กันนั้น ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ตัดสินในสนาม หากผู้ตัดสินสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าการไอที่เกิดขึ้นนั้นนักเตะไม่ได้ตั้งใจให้เกิด และระยะห่างระหว่างนักเตะด้วยกันมีมากพอ นักเตะคนนั้นก็ไม่ควรที่จะได้รับใบแดงจากการตั้งใจไอ แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้ตัดสินในสนามเห็นได้ชัดเจน ว่านักเตะตั้งใจที่จะไอใส่หน้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ผู้ตัดสินสามารถให้ใบแดงจากการตั้งใจไอได้ทันที เพราะการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจต่อการแข่งขันภายในสนาม นอกจากนี้ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษเตรียมที่ออกแนวทางการปฏิบัติตนของนักฟุตบอลในเรื่องดังกล่าวได้ถือปฏิบัติอย่างทันทีด้วยเช่นกัน โดยแนวทางที่ถือปฏิบัตินั้น คือ ถ้าเห็นได้ชัดว่าการไอที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุและไม่มีความรุนแรงพอที่จะต้องให้ใบแดง ก็ให้เป็นการตักเตือนว่า “เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม” แทน ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษอธิบายเพิ่มเติมว่ากฎการให้ใบแดงจากการตั้งใจไอนั้น ผู้ตัดสินใจจะต้องใช้ดุลยพินิจตัดสินว่าการตั้งใจไอที่เกิดขึ้นนั้น สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าจะส่งผลต่อนักเตะคนอื่นในสนามด้วย ซึ่งจะไม่เหมือนการให้ใบแดงเพื่อลงโทษแบบที่เคยปฏิบัติกันมา สำหรับทางด้านของพรีเมียร์ลีกและฟุตบอลลีกของอังกฤษ ไม่ได้กำหนดแนวทางเรื่องการให้ใบแดงจากการตั้งใจไอไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพียงแต่ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินเท่านั้น หากไม่อยากพลาด เว็บพรีวิวฟุตบอล ข่าวสารฟุตบอล …